.: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ :. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลพื้นฐานคณะ
ชื่อคณะ
ปรัชญา
ปณิธาน
ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สีประจำคณะ
ติดต่อสื่อสารองค์กร
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะ กลับหน้าหลัก
        ชื่อคณะ  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 66-74-317600 ต่อ 1104